Vårstädning 110507

 

Vi börjar med upprop klockan 10. Lisbeth, Urban och Brynn planerar vad de ska säga.

 

Kvartersombuden har skyltar så att man vet vem man går till efter uppropet.

 

Brynn kallar på hjälp från högre ort.

 

Allan och jag ska ta bort luckorna från föreningshuset.

 

NÄSTA   START