Årsmötet 090315 ABF-huset, Katasalen

Delar av styrelsen har lite förplanering.

 

Vice ordförande.

 

Parentation

 

Britten valdes till ordförande för mötet och Urban som sekreterare.

 

Robert, en av tre som får blomsterpremie.

 

Charlotte, en av tre som får blomsterpremie.

 

Eva Britta, en av tre som får blomsterpremie.

 

Avtackning av avgående funktionärer.

 

Avtackning av avgående funktionärer.

 

Avtackning av avgående funktionärer.

 

Avtackning av avgående funktionärer.

 

Britten tackas för ett väl genomfört möte.

 

Ordförande och kassör har en genomgång med den nya festkommittén.

Det var årsmötet 2009.

START